Ст. 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

Об’єктивна  сторона злочину – ввезення в Україну творів,

що пропагують культ насильства і жорстокості, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збуту чи розповсю- дження, а також примушування до участі в їх створенні.

Суспільна небезпечність цього злочину в тому, що він дефор- мує духовно-етичні цінності суспільства – насаджують бездухов- ність, ведуть до деградації особи, шкідливих зрушень у сфері психі- ки, відіграють роль джерела нетрудового збагачення тощо.

Безпосереднім об’єктом злочину є громадська моральність у сфері духовного та культурного життя.

Предмет злочину – будь-які товари, що пропагують культ насильства і жорстокості: відеофільми, магнітофонні записи, слайди,  книжки,  статті,  малюнки,  комп’ютерні  програми,  будь- які зображення та інші предмети, які вихваляють застосування грубої фізичної сили як засобу вирішення конфліктів між людь- ми, сповідують жорстокість і насильство як необхідні умови життєдіяльності  суспільства,  смакують  подробиці  убивства, містять натуралістичні і детальні зображення та описання зну- щань, тортур, кривавих розваг, жахів, вампіризму, садизму, роз- кривають технологію насильства і вбивств, методи виготовлення та використання пристосувань для катування тощо.

Ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження, а та- кож виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильст- ва і жорстокості, є посяганням на громадську моральність.

Творами, що пропагують культ насильства і жорстокості, визнаються твори, в яких відображаються подробиці кривавих убивств, катувань, застосування особливо жорстоких тортур, прояви кривавого садизму, вампіризму тощо.

Визнати певний твір таким, що пропагує культ насильства і

жорстокості, може лише спеціальна експертиза з участю мистецтвознавців, психіатрів, сексопатологів та інших фахівців.

Склад злочину утворюють різноманітні способи ви- готовлення, розповсюдження,  демонстрування,  а також ввезення в Україну з метою розповсюдження або виготовлення, зберігання


з метою розповсюдження чи демонстрування творів, що пропа- гують культ насильства і жорстокості.Суб’єктивна  сторона зло- чину – умисна форма вини.

Розповсюдження  творів, що пропагують культ насильства і

жорстокості  серед неповнолітніх,  кваліфікується  за ч. 2 ст. 300

КК, а вчинення такого діяння повторно, чи групою осіб або при- мушування  неповнолітніх  до  створення  таких  творів  –  за  ч.  3 ст. 300 КК.Суб’єкт злочну – загальний.

Відповідальність за цей злочин настає з досягнення віку шістнадцяти років.