Ст. 299. Жорстоке поводження з тваринами

Безпосереднім об’єктом злочину є громадська моральність у ставленні до тварин.

Об’єктивна сторона злочину – знущання над тваринами, що

відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазна- чених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисли- вих мотивів.

Діяння, передбачене ст. 299 КК, посягає на громадську моральність.

Об'єктивну  сторону  злочину  утворюють  дії, якими  твари- нам чи птахам заподіюються ураження, страждання, мучення (биттям, голодом, опіками тощо), якщо такі дії спричинили заги- бель або каліцтво  тварин  чи птахів  або були вчинені  із хуліганських мотивів, а також нацьковування одних тварин на інших, вчинене із хуліганських чи корисливих мотивів.

Кваліфікованим, передбаченим ч. 2 ст. 299 КК, діяння визнається у випадку жорстокого поводження з тваринами чи птахами, вчинене в присутності малолітнього, тобто особи, яка не досягла віку чотирнадцяти років.

Відповідальність  за ст. 299 КК настає  незалежно  від виду

тварин чи птахів, від їхньої належності (чиї вони), кількості та способів і знарядь жорстокого поводження з ними.

Не утворює складу цього злочину знищення шкідників сіль- ськогосподарського виробництва, лісового чи мисливського гос- подарства.

Суб’єктивна сторона злочину – жорстоке поводження з тва-

ринами вчинюється умисно. Необережне поранення тварини чи птаха кримінальної відповідальності не тягне.

Відповідальність   за  жорстоке   поводження   з  тваринами

настає з віку досягнення віку шістнадцяти років.