Ст. 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток об’єктів культурної спадщини та самовільне прове- дення пошукових робіт на археологічній пам’ятці (зміни: ЗУ від 18.03. 2004 р.)

Предмет  злочину  –  умисне  нищення,  руйнування  чи  псу-

вання пам'яток історії або культури.

Культурна спадщина охороняється законом, і держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

Склад  злочину  утворюють:  а) знищення;  б) зруйнування;

в) зіпсування пам'яток історії, культури або природних об'єктів,

взятих під охорону держави.

Об’єктивна сторона злочину полягає в активних діях, спря- мованих на знищення, руйнування чи псування пам’яток (спосо- би – механічний, хімічний, біологічний тощо).

Перелік  пам'яток  історії  та культури  дається  в Законі  від

13 липня 1978 р. «Про охорону і використання пам'яток історії і культури».

Умисне нищення, руйнування  чи псування пам'яток історії або   культури,   які   мають   особливу   історичну   чи   культурну цінність, кваліфікується за ч. 2 ст. 298 КК, а якщо такі дії вчиню- ються посадовою особою, – за ч. 3 ст. 298 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – відповідальність за діяння, передбачене   ст.   298   КК,   настає   лише   при   умисному   його вчиненні. Необережне знищення, зруйнування чи пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів може тягти відповідальність за ст. 196 або за ст. 252 КК.

Відповідальність за знищення чи пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів настає з досягнення віку шістнадцяти років.


Ст. 298-1 Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архів- ного фондую (зміни: ЗУ від 22.12.2006р.)