Ст. 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують  громадському порядку

Об’єкт злочину– громадський порядок.

Предметом посягання можуть бути особисті блага людей (життя, здоров’я воля), їх житло, будівлі, споруди, майно, діяль- ність органів влади тощо.

Об’єктивна  сторона злочину – публічні заклики до погро-

мів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадсь- кому порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи збері- гання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту.

Склад злочину утворюють:

а) заклики до вчинення погромів або насильства над людьми;

б) виготовлення, зберігання чи розповсюдження матеріалів (листівок, плакатів, гасел і т. п.) із закликами до вчинення погро- мів чи насильства, якщо ці діяння загрожують громадському по- рядку або безпеці громадян.

Заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд є підбурюванням до масових заворушень. Як- що такі діяння були вчинені, то вчинене утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ст. 294 і ст. 295 КК.

Суб’єктивна  сторона  злочину  – заклики  до погромів  і на-

сильств вчинюються умисно.

Відповідальність  за  таке  діяння  настає  з віку  досягнення віку шістнадцяти років.