Ст. 293. Групове порушення громадського порядку

Об’єкт злочину – громадський порядок.

Об’єктивна сторона злочину – організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях.

Діяння, передбачене ст. 293 КК, посягає на громадський порядок.

Способами порушення громадського порядку можуть бути:

а) організація групових дій, спрямованих на порушення громадського порядку – заклики чи пошуки або підбурювання учасників, керівництво групою під час порушень громадського порядку тощо;

б) активна участь членів групи в діях, якими порушується громадський порядок.

Склад злочину утворюють організаційні дії і дії активних учасників,  якщо вони поєднані з явною непокорою  представни- кам влади (міліції, прокуратури, депутатів тощо) або якщо цими діями була порушена робота транспорту (припинення, наприклад, руху громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів, поїздів залізниці чи метрополітену та ін.), державних або громад- ських   підприємств,   установ,   організацій   –   торгівлі,   театрів, органів управління тощо.

Від  масових  заворушень  (ст.  294  КК)  цей  злочин відрізняється відсутністю натовпу (масового скупчення людей), підпалів, погромів, озброєного опору представникам влади, за- стосування насильства над людьми. Дії, передбачені ст. 293 КК, можуть виходити не з натовпу, а від окремої групи людей і не су- проводжуватися погромами, руйнуваннями, підпалами та іншими подібними діями.


Групове порушення громадського порядку вчинюється уми- сно, оскільки порушення громадського порядку – це діяння і од- ночасно його наслідки, настання яких їх організатори і активні учасники усвідомлюють і бажають.

Відповідальність  за  групове  порушення  громадського  по-

рядку настає з досягнення віку шістнадцяти років.