Ст.  292.  Пошкодження  об'єктів  магістральних  нафто-,газо– та нафтопродуктопроводів

Об’єктивна сторона злочину – пошкодження або руйнуван- ня  магістральних  нафто-,  газо-та  нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призве- ло до порушення  нормальної  роботи  зазначених  трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей.

Згідно із Законом України від 10 листопада 1994 р. «Про транспорт», трубопровідний транспорт є складовою частиною єдиної   транспортної   системи   України.   Законом   України   від

15 травня 1996 р. «Про трубопровідний транспорт» визначається, що  магістральний   трубопровід  –  це  технологічний   комплекс, який функціонує як єдина система з усіма об'єктами і спорудами, що зв'язані з трубопроводом єдиним технологічним процесом.

Предметом   злочину,   передбаченого   ст.  292   КК,  є  ма-

гістральні  нафто-,  газо–  та  нафтопродуктопроводи,  відводи  від них, засоби автоматики зв'язку, сигналізації та інші будівлі і спо- руди, які поєднані з системою магістральних трубопроводів (насосні станції, газокомпресорні станції, нафтосховища тощо).

Склад злочину утворюють пошкодження чи зруйнування ма- гістральних трубопроводів чи поєднаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики,  зв'язку, сигналізації,  якщо такі дії призвели до порушення роботи трубопроводу або створило небезпеку для життя людей чи заподіяло інші тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 292 КК).

Суб»єктивна сторона – пошкодження або зруйнування магістральних трубопроводів вчинюється умисно (з корисливою метою) або необережно. Вчинення таких дій з антиукраїнською метою, тобто з метою підриву чи ослаблення України, ква- ліфікується за ст. 113 КК як диверсія.


Відповідальними      за     пошкодження      чи     зруйнування магістрального трубопроводу є всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти років.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ