Ст. 291. Порушення чинних на транспорті правил

Об’єктивна сторона злочину – порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило за- гибель людей або інші тяжкі наслідки.

Ст. 291 КК передбачає відповідальність  за порушення пра- вил безпеки руху на всіх видах транспорту: залізничному, водно- му, автомобільному, повітряному, електричному та ін.

Відповідальними можуть бути: пішоходи, велосипедисти, їздові, пасажири, водії мопедів, чередники тощо, що досягли шістнадцяти років.

Відповідальність за ст. 291 КК настає лише в разі, якщо по-

рушення діючих на транспорті правил спричинило людські жерт-

ви  (смерть  хоча  б  однієї  людини)  або  інші  тяжкі  наслідки  –


заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень, великої матеріальної шкоди тощо.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення чинних на транспорті правил вчинюється необережно. Якщо порушення транспортних правил було вчинене умисно, то діяння повинно кваліфікуватися  за відповідною  частиною ст. 277 КК чи як зло- чин проти особи за ст. 115 КК або як злочин проти власності.