Ст. 290. Знищення,  підробка  або заміна номерів  вузлів та агрегатів транспортного засобу

Об’єктивна сторона злочину – знищення, підробка або заміна

ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або за- міна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифіка- ційним номером транспортного засобу. Стаття. 290 КК передбачає відповідальність за приховування транспортного засобу.

Способами приховування є:

1) знищення, підробка чи заміна ідентифікаційного номера транспортного засобу;

2) знищення, підробка чи заміна номерів двигуна, шасі або кузова;

3)  заміна  без  дозволу  ДАІ  номерної  панелі  з  ідентифі-

каційним номером транспортного засобу.

Якщо фальшування, передбачене ст. 290 КК, вчинила особа, яка незаконно заволоділа чужим транспортним засобом, то вчи- нене утворює сукупність злочинів, передбачених статею 290 і відповідною частиною статті 289 КК.

Знищення,  підробка  або  заміна  вузлів  чи  агрегатів  транс-

портного засобу вчинюється умисно з метою приховати його.

Відповідальними   за   знищення   чи   фальшування   номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу є всі осудні особи, що до- сягли віку шістнадцяти років.