Ст.  289.  Незаконне  заволодіння  транспортним  засобом

(зміни: ЗУ від 22.09. 2005 р.)

Під незконним заволодінням транспортним засобом слід ро- зуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилу- чення будь-яким способ транспортного засобу у власника чи ко- ристувача всупереч їхній волі.

Об’єктивна сторона злочину – незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою

Звільняється  від кримінальної  відповідальності  судом осо- ба, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із за- стосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним   органам,   повернула   транспортний засіб.власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.

Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою про- типравне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

Незаконним заволодінням транспортним засобом називаються

незаконне, умисне, відкрите або таємне заволодіння чужим транс-

портним засобом та поїздка на ньому всупереч волі власника.


Захоплення вважається закінченим злочином з моменту по- чатку руху транспортного засобу, незалежно від того, чи працює його двигун.

Захоплення транспортного засобу, поєднане з порушенням правил  безпеки  руху,  утворює  сукупність  злочинів  (ст.  286  і ст. 289 КК).

Частина 2 ст. 289 КК передбачає підвищену,  більш сувору

відповідальність, якщо захоплення було вчинене за попередньою змовою групою осіб або повторно, або було поєднане з насильст- вом, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене з про- никненням у приміщення чи інше сховище, або якщо воно завда- ло значної матеріальної шкоди потерпілому.

Якщо  захоплення  чужого  транспортного  засобу  було поєднане з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або із погрозою застосувати таке насильство, або вчинене організованою групою або щодо транспортного засобу вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподаткову- ваний мінімум доходів громадян, то діяння кваліфікується за ч. 3 ст. 289 КК.

Згідно з ч. 4 ст. 289 КК, звільняється від кримінальної відповідальності  судом  особа,  яка  вперше  вчинила  дії, передбачені цією статею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого на- сильства), але добровільно заявила про це правоохоронним орга- нам, повернула транспортний засіб власникові і повністю відшкодувала завдані збитки.

Заволодіння чужим транспортним засобом вчинюється умисно, з метою використання транспортного засобу.

Відповідальність  за  незаконне  заволодіння  чужим  транс-

портним засобом настає з досягнення віку шістнадцяти років.

Не підлягають кримінальній відповідальності за самовільне використання  транспортних  засобів  особи,  за  якими  ці транспортні засоби були закріплені чи які мали дійсне чи гадане право на їх використання (посадові особи транспортних підприємств, автослюсарі, родичі власників тощо).