Ст. 287. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації

Об'єктивна сторона злочину – випуск в експлуатацію заві-

домо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керу-

вання транспортним  засобом  особи,  яка перебуває  в стані сп'я-


ніння або не має права на керування транспортним  засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убез- печують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за тех- нічний стан або експлуатацію гранспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть.

Випуском в експлуатацію завідомо несправних транс- портних засобів у кримінальному праві вважається дозвіл чи на- каз на використання цих транспортних засобів.

Склад злочину міститься в діях особи, яка дала дозвіл на ви- користання несправного транспортного засобу, внаслідок чого потерпілим (учасникам дорожнього руху) були заподіяні тілесні ушкодження чи смерть.

Суб’єктивна   сторона   злочину   –   злочин,   передбачений ст. 287 КК, вчинюється необережно. Відповідальність за дозвіл використовувати технічно несправний транспорт настає з досяг- нення віку шістнадцяти років. Відповідальними є власники транс- портних засобів і посадові особи, на яких покладено обов'язки за- безпечити належний технічний стан та експлуатацію транспорту, види якого зазначені у ст. 286 КК.

Допуском до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, є дозвіл керувати транспортним засобом п'яній особі, незалежно від стану й сп'яніння.

Відповідальними за такий дозвіл є особи, які в транспортних

підприємствах наділені повноваженнями  допускати водіїв до ке-

рування, а також власники і водії транспортних засобів.

Зазначені особи притягуються до кримінальної відповідальності, якщо внаслідок їхнього дозволу потерпілим бу- ли заподіяні тілесні ушкодження чи смерть.