Ст. 116 КК. Умисне убивство, вчинене в стані сильного душевного  хвилювання  (ст. КК передбачає  відповідальність за убивство, яке було вчинене в стані фізіологічного афекту

Афектом  у психиатрії  називають  найбільш  сильні  (найси-

льніші) і дуже різкі емоції та переживання – жах, лютість, відчай і т. ін. У стані фізіологічного афекту самооцінка і самоконтроль поведінки значно утрудняються, зменшуються, але повністю не виключаються, як під час паталогічного афекту. У стані паталогічного афекту людина не в змозі ні розуміти своїх дій (а значить, контролювати їх), ні керувати ними. В такому стані лю- дина вважається (визнається) неосудною (ст.19 КК).

Убивство вважається вчиненим у стані фізіологічного афек-

ту за наявності таких умов:

– якщо сильне душевне хвилювання (афект) виникло у відповідь на протизаконні дії потерпілого і викликало намір уби- ти його.

Фізіологічний афект – це дуже сильний емоційний спалах;

проте наскільки він сильний, настільки ж нетривалий. Тривалим він не може бути, такого психічного навантаження людина довго не витримує. Убивство, здійснене в стані фізіологічного  афекту,


визнається вчиненим при пом’якшуючих обставинах лише тоді, коли умисел убивства виник і був здійснений у момент фізіологічного афекту, коли винний перебував у цьому стані;

– якщо фізіологічний афект виник внаслідок насильства потерпільго  над  винним  чи  його  рідними  (близькими)  – (заподіяння  тілесних ушкоджень,  погроза застосувати  насильст- во, знищити майно і т.ін.; якщо насильство було протизаконним, дійсним  і  значним,  тобто  таким,  що  може  викликати фізіологічний афект, проте не створює умов щодо необхідної оборони чи крайньої необхідності; або мала місце тяжка образа потерпілим винного – грубе і цинічне приниження гідності особи чи інші протизаконні або грубо аморальні дії потерпілого, якщо ці дії потягли за собою тяжкі наслідки чи могли потягти для вин- ного  чи  його  близьких  (знищення  майна,  припинення  гідності, іншу шкоду).

Фізіологічний   афект   може   викликати   подружня   зрада,

багаторазові протизаконні дії.

Убивство в стані фізіологічного афекту є реакцією на протиправні чи аморальні дії потерпілого, тому воно визнається вчиненим при пом’якшуючих обставинах.

Убивство не підпадає під ознаки ст.116 КК, якщо стан фізіологічного  афекту  був  викликаний  законними  діями потерпілого (взяття під варту – ст.155 КПК, конфіскація майна (ст.59 КК), затримання злочинця – ст.38 КК).

Суб’єкт   злочину   –   фізична   осудна   особа,   що   досягла

14 років.

Суб’єктивна сторона убивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, характеризується умислом і наявністю специфічного емоційного стану винного, який знижує здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Ст.116 КК передбачає відповідальність лише за умисне убивство в стані фізіологічного афекту.