Ст.  286.  Порушення  правил  безпеки  дорожнього  руху або експлуатації транспорту особами, які керують транс- портними засобами

Об’єктивна  сторона злочину – порушення  правил безпеки

дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує


транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та стат- тях 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

Дорожній рух в Україні регулюється законом від 30 червня

1993 р. «Про дорожній рух» та Правилами дорожнього руху, за-

твердженими    постановою    Кабінету    Міністрів    України    від

31 грудня 1993 р. № 1094, які введені вдію з 1 травня 1994 р.

Об'єктивна сторона злочину полягає в:

а) порушенні правил безпеки руху чи експлуатації транс- порту, тобто в порушенні конкретного правила, передбаченого конкретним пунктом правил;

б) настанні суспільно небезпечних наслідків – заподіяння смерті чи тілесних ушкоджень учасникам дорожнього руху (па- сажирам, незалежно від родинних чи службових стосунків їх з водієм, пішоходам; водіям інших транспортних засобів, велоси- педистам)

в)  причинному  зв'язку  між  порушеннями  правил  безпеки руху чи експлуатації транспорту та насталими наслідками. Відповідальність за ст. 286 КК настає лише в разі наявності сукупності в діях особи всіх цих ознак.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил безпеки

руху вчинюється необережно. У разі умисного заподіяння потерпілому смерті чи тілесних ушкоджень, коли транспортний засіб був знаряддям вчинення злочину, відповідальність настає за злочин проти особи.

Відповідальність за порушення правил безпеки руху експлуатації транспорту настає з досягнення віку шістнадцяти років, незалежно від наявності у водія посвідчення на право ке- рування і належності транспортного засобу.