Ст. 284. Ненадання допомоги судну та особам, що зазна-

ли лиха

Об’єкт злочину – безпека судоплавства, життя та здоров’я людей.

Об’єктивна  сторона  злочину  –  ненадання  допомоги капітаном судна в разі зіткнення з іншим судном екіпажу та па- сажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному   шляху   особам,   які   зазнали   лиха,   якщо   він   мав


можливість  надати  таку  допомогу  без  серйозної  небезпеки  для свого судна, його екіпажу і пасажирів.

Міжнародною  Брюссельською  конвенцією  від  23  вересня

1910 р. про подання допомоги і рятування людей на морі на капітанів усіх морських суден покладено обов'язок подавати до- помогу всім людям, що зазнали лиха, за умови, що така допомога може бути надана без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу та пасажирів.

Склад злочину утворює неподання допомоги при зіткненні суден, незалежно від того, чи винен капітан судна у зіткненні, а так само неподання допомоги зустрінутим на морі особам, які за- знали лиха. Якщо зіткнення суден сталося внаслідок порушення капітаном  судна  правил  безпеки  руху,  то  діяння  містить сукупність злочинів, передбачених статтями 276 і 284 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальності за ст. 284 КК підлягає лише капітан судна чи особа, яка виконувала обов'язки капітана.