Ст. 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

Об’єкт  злочину  –  безпека  руху  поїздів.  «  Безпека  руху

поїздів – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямова-


них  на  забезпечення  безаварійної  роботи  та  утримання  в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв’ ст. 11 Закону України «Про залізничний транспорт’ від 4.07.1996 року.

Об’єктивна сторона злочину – самовільне без нагальної по- треби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Самовільною  визнається  зупинка поїзда, яка була вчинена без належного дозволу і без поважної потреби. Правомірною мо- же бути зупинка поїзда стоп-краном, роз'єднанням повітряної гальмової системи чи іншим способом лише в стані крайньої необхідності (ст. 38 КК).

Обов'язковою  ознакою  злочину  є  настання  злочинних  нас-

лідків:

а) створення загрози для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, або

б) заподіяння  шкоди  здоров'ю  хоча б одному  потерпілому (ч. 1 ст. 283 КК) чи настання смерті хоча б однієї людини або ін- ших тяжких наслідків – аварії, порушення руху поїздів, пошкод- ження рухомого складу тощо (ч. 2 ст. 283 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – характеризується умисною виною стосовно дій по самовільному зупиненню поїзда і необе- режність по відношенню до наслідків.

Суб’єктом злочину є особи, які досягли 16-річного віку і не є працівниками залізничного транспорту (працівники залізниці за аналогічні дії несуть відповідальність за ст. 276 КК).