Ст. 282. Порушення правил використання повітряного простору

Об’єктивна сторона злочину – порушення правил пуску ра-

кет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинен- ня інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних польотів.

Згідно зі ст. 1 Повітряного кодексу, повітряним простором України є повітряна сфера, розташована над сушею і акваторією України,   в  тому  числі  простір   над  територіальними   водами України.

Порушення   порядку   використання   повітряного   простору

України полягає в:

– порушенні правил дотримання вимог спеціальних норма- тивних актів про порядок використання повітряного простору, зокрема при проведенні  пусків ракет, стрільби, підривних робіт або іншого підняття, пересування чи спускання в повітряному просторі матеріальних об'єктів;

– настанні тяжких наслідків цих порушень – нещасних випадків з людьми чи інше;

– наявності причинного зв'язку між порушеннями правил та насталими наслідками.

Частина 2 ст. 282 КК передбачає відповідальність за порушен- ня правил використання повітряного простору, яке призвело до заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи великої матеріальної шкоди. Заподіяння порушенням таких пра- вил смерті хоча б одній особі, кваліфікується за ч. 3 ст. 282 КК.

Суб'єктами  відповідальності  за діяння,  передбачене  ст.  282

КК, є пілоти, які не належать до працівників повітряного транспор- ту,  а  також  особи,  відповідальні  за  безпеку  використання повітряного простору при запуску ракет, проведенні стрільб тощо.