Ст. 279. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства

Об’єкт злочину – нормальна робота транспорту, здоров’я та

життя   громадян,   а   також   власність,   інтереси   транспортних підприємств,  установ,  організацій  та  громадян  у  сфері  переве- зень.

Об’єктивна сторона злочину – блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енер- гопостачання  чи іншим способом,  яке порушило нормальну  ро- боту транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків

Блокуванням визнається вчинення перешкод діяльності транспортних комунікацій.

Способами блокування можуть бути:

а) влаштування перешкод – завалів, ям, насипів тощо;


б) встановлення постів та інші способи (вимикання сигналізації, електроенергії тощо).

Обов'язковою ознакою злочину є настання наслідків – по- рушення нормальної роботи транспорту або створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 279

КК). Частина 2 статті 279 КК передбачає відповідальність за за- хоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транс- портного підприємства, установи або організації, тобто встанов- лення контролю за їх діяльністю чи примушування до вчинення вказаних дій.

Блокування транспортних комунікацій чи захоплення вокза- лу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підпри- ємства, установи чи організації, яке потягло за собою загибель людей чи інші тяжкі наслідки, підпадає під ознаки ч. 3 ст. 279 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – якщо блокування транспорт- них комунікацій було поєднане з умисним знищенням чи пошко- дженням шляхів сполучення чи транспортних засобів, то вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 277, 279 КК.

Відповідальність за блокування транспортних комунікацій або захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції чи іншої транспорт- ної установи настає з досягнення віку шістнадцяти років.