Ст. 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна

Об’єктивна сторона злочину – діяння, передбачене ст. 278

КК, посягає на громадську безпеку, життя й здоров'я людей.

Угон чи захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського або річкового судна – це протиправне, самовільне заволодіння такими транспортними засобами з метою подальшого 'їх використання за власним бажанням.


Предметами діяння, передбаченого ст. 278, визнаються:

а) залізничний рухомий склад;

б) повітряні, морські чи річкові судна;

в) вокзали, аеродроми, порти та інші транспортні підприємства, установи, організації.

Угон  чи  захоплення   транспортних   засобів  або  вокзалів, портів, аеродромів тощо, вчинені за попереднім зговором групою осіб або із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, кваліфікується за ч. 2 ст. 278 КК, а якщо угон чи захоплення  транспортних  засобів  чи підприємств були вчинені організованою групою чи були поєднані з насильст- вом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або потягли за собою загибель однієї чи більшої кількості осіб, або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи інших тяжких наслідків,– за ч. З ст. 278  КК.  Невдала,  спроба  угнати  чи захопити  транспортний засіб або транспортну установу кваліфікується як замах на вчи- нення злочину за ст. 15 і ст. 278 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – угон чи захоплення транс-

портних засобів вчинюються умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальність за таке діяння настає з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК).