Ст. 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

Об'єктивна   сторона   діяння   –   порушення   працівником

залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпе- ки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ре- монт транспортних засобів, колій, мсобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків

Предмет   злочину.   Злочин,   передбачений   ст.   276   КК, посягає  на  безпеку  руху  головних  видів  транспорту  – залізничного, водного, повітряного – і загрожує громадській безпеці, життю та здоров'ю людей, відносинам власності.

Об'єктивна сторона діяння проявляється у:

а) порушенні правил безпеки руху та експлуатації транспор- ту, недоброякісному ремонті транспортних засобів і засобів сигналізації та зв'язку;

б)   настанні   передбачених   ст.   276   КК   наслідків   або   в створенні загрози настання таких наслідків;

в) наявності причинного зв'язку між юрушенням зазна-

чених правил та насталими наслідками їй загрозою їх настання.

Залізничний транспорт – це всі види механічного рейкового транспорту, до якого належать залізничні шляхи сполучень, ру- хомий склад та їх комунікації, крім трамваю та фунікулера.

Водний  транспорт  –  це  морський,  річковий  та  озерний

транспорт, вантажні, риболовецькі та інші судна, водні шляхи та комунікації. До водного транспорту в розумінні ст. 276 КК не на- лежать маломірні судна – човни, яхти тощо.


Повітряний  транспорт  –  це  всі  види  повітряних  суден:

літаки, дирижаблі, гелікоптери, планери тощо.

Відповідальність за ст. 276 КК настає лише у випадку порушен- ня правил безпеки руху чи експлуатації цих видів транспорту, якщо таке порушення правил безпеки створило загрозу для життя людей або настання тяжких наслідків (ч. 1 ст. 276 КК), спричинило тяжкі середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяли велику мате- ріальну шкоду (ч. 2 ст. 276 КК) або спричинило  загибель людей – смерті хоча б однієї людини (ч. З ст. 276 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил безпеки руху чи експлуатації транспорту вчинюється лише необережно. Працівник транспорту, порушуючи правила безпеки руху чи ре- монту, самовпевнено розраховує відвернути настання суспільно небезпечних наслідків або не передбачає їх настання, хоча має можливість їх передбачити.

Умисне порушення правил безпеки руху чи експлуатації транспорту утворює інший склад злочину – диверсію (ст. 113 КК) або  пошкодження   шляхів  сполучення  і  транспортних   засобів (ст. 277 КК).

Відповідальними за ст. 276 КК є тільки працівники цих видів транспорту, діяльність яких безпосередньо пов'язана з експлуатацією та ремонтом транспортних засобів і в службові обов'язки яких входило забезпечення правил безпеки руху чи експлуатації транспорту.