Ст. 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Об’єктивна  сторона злочину – порушення  правил безпеки

під  час  виконання  робіт  з  підвищеною  небезпекою  на виробництві   або  будь-якому   підприємстві   особою,  яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі  людей  чи  настання  інших  тяжких  наслідків  або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.

Ст. 272 КК передбачає відповідальність за порушення пра- вил безпеки при проведенні гірничих, будівельних та інших ро- біт, що є підвищено-небезпечними.

Гірничими називаються роботи по розробці і видобуванню корисних копалин (вугілля, руди, мармуру, бокситів та ін.). Їх проводження характеризується підвищеною небезпечністю для працівників, тому виробничі процеси регулюються спеціальними правилами.

Склад злочину утворюють порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо таке порушення створило загрозу загибелі людей  чи настання  інших  тяжких  наслідків  або призвело заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 272 КК).

Будівельними  визнаються  правила,  що регулюють  роботи

під час будівництва чи ремонту будинків, споруд тощо. Пору- шеннями їх можуть бути відступи від проектів, використання не- передбачених матеріалів, порушення технологій тощо.

Санітарні правила – це норми захисту людей від пилу (на-

приклад, цементу), випарів фарб, лаків, їдких речовин тощо.

Порушення правил безпеки при виконанні будівельних, гірничих  чи  інших  робіт  з  підвищеною  небезпекою  для працівників вчинюється необережно. При умисному заподіянні потерпілому працівнику смерті чи тяжких тілесних ушкоджень відповідальність  настає  за  вчинення  злочинів  проти  особи  за ст. 115 чи ст. 121 КК.

Склад злочину утворює порушення встановлених правил, якщо воно створювало загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, чи заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.


Суб’єкт злочину – відповідальність  за порушення будівельних, гірничих та інших правил безпеки настає з досяг- нення віку шістнадцяти років.