Ст. 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

Об’єкт злочину – безпека виробництва, право людини на належні, безпечні і здорові умови праці, а також здоров»я та жит- тя людини, власність.

Об»єктивна сторона злочину – порушення вимог законо- давчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або гро- мадянином – суб'єктом підприємницької  діяльності, якщо це по- рушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Конституцією України гарантуються всім належні, безпечні і здорові умови праці (ст.43 КК). Діяння, передбачене ст. 271 КК, посягає на безпечні умови праці. Згідно із Законом України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці» всім працівникам державних і громадських підприємств і організацій повинні бути забезпечені безпечні умови праці.

Об'єктивно діяння, передбачені ст. 271 КК полягають у порушенні правил техніки безпеки, правил промислової санітарії або інших правил охорони праці. Ст. 271 КК містить бланкетні (ті, що відсилають до інших актів) норми, і тому в кожному кон- кретному випадку настання на підприємстві чи в організації не- щасних випадків з людьми (загибель, заподіяння тілесних уш- коджень) необхідно встановлювати конкретні правила, що були порушені.

За ст. 271 КК відповідальність настає за порушення вста- новлених правил, яке заподіяло шкоду здоров'ю працівникам підприємства, організації, внаслідок порушення правил техніки безпеки чи промислової санітарії.

Суб'єктивно порушення правил охорони праці вчинюється необережно. При умисному поставленні робітника в такі умови праці, в яких йому була заподіяна смерть або тілесні ушкоджен- ня, відповідальність винної особи настає за злочини проти особи.

Суб’єкт злочину – відповідальними за ст. 271 КК є посадові особи, які за посадою зобов'язані забезпечити на певній ділянці роботи  безпечні  умови  праці,  а  також  громадяни  –  суб'єкти


підприємницької  діяльності,  які зобов'язані  були, згідно з зако-

ном, забезпечити безпечні умови праці на своєму підприємстві.