Ст.  270.  Порушення  встановлених  законодавством  вимог пожежної безпеки

Об’єкт злочину – громадська безпека, встановлений норма- тивними актами України порядокпожежної безпеки, життя та здоров’я людей, а також власність.

Об’єктивна сторона злочину – порушення встановлених за-

конодавством  вимог  пожежної  безпеки,  якщо  воно  спричинило


виникнення  пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі

Пожежею називається неконтрольоване горіння за межами спеціально відведеного місця, що призвело до настання тяжких наслідків заподіяння шкоди здоров'ю людей або майнової шкоди у великому розмірі.

Порушенням правил пожежної безпеки є недотримання чи невиконання вимог, установлених для запобігання пожежам, і протипожежного захисту.

Частина 1 ст. 270 КК передбачає відповідальність за допу- щене порушення правил пожежної безпеки, яке призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людей або майнової шкоди у велико- му розмірі.

Частиною 2 ст. 270 КК передбачається відповідальність за порушення   правил,   якщо   воно   спричинило   людські   жертви (смерть хоча б одного потерпілого), майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки (заподіяння потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, особливо великих майнових збитків тощо).

Згідно  з  приміткою  до  ст.  270  КК,  майнова  шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує не- оподатковуваний  мінімум доходів громадян, а в особливо вели- ких розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктивна сторона злочину – порушення правил пожеж-

ної безпеки вчинюється необережно.

Умисне вчинення пожежі (підпалу) кваліфікується за ст. 194 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальність за порушення правил пожежної безпеки настає з досягнення віку шістнадцяти років.

Посадові особи підлягають відповідальності за ст. 270 КК лише  у  випадках,  коли  спеціальними  наказами,  інструкціями, статутами на цих осіб були покладені обов'язки по забезпеченню пожежної безпеки на підприємстві, установі чи в організації.


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА