Ст. 269. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин

Об’єкт злочину – громадська безпека; встановлений норма-

тивними  актами  України  порядок  перевезення  на  повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин; життя та здоров’я людей; власність.

Легкозаймистими називаються речовини, здатні до спалаху

при температурі  не більше 61 градуса вище нуля. До них нале- жать рідини: бензин, спирт, ацетон, ефір та ін., а також речовини, здатні займатися від контакту з водою, з деякими окислювачами (сірка, фосфористий калій тощо).

Склад  злочину  утворює  перевезення  пасажиром  на  будь-

якому повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин, незалежно  від  настання  злочинних  наслідків  (ч. 1 ст. 269 КК). Якщо діяння призвело до загибелі людей чи настання інших тяж- ких наслідків, відповідальність настає за ч. 2 ст. 269 КК.

Суб’єкт злочину – відповідальність за ст. 269 КК настає з досягнення віку шістнадцяти років.