Ст. 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (зміни: ЗУ від 19.07.2007 р.)

Об’єкт злочину – громадська безпека; встановлений норма-

тивними   актами   України   порядок   ввезення   на   її  територію відходів і вторинної сировини, що можуть небезпечно впливати на життя та здоров’я людей і довкілля.

Об’єктивна   сторона   злочину   –   ввезення   на   територію

України чи транзит через її територію відходів або вторинної си-

ровини без належного дозволу.

Перелік небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забо- ронено, встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 117 від  22  лютого  1994  р.  До  них  належать,  зокрема,  радіоактивні відходи, відходи з лікарень, тваринницьких ферм і т. ін.

Контроль за ввезенням на територію України і транзитом через її територію відходів чи вторинної сировини здійснює Міністерство охорони навколишнього середовища України.

Частина 1 ст. 268 КК передбачає відповідальність за ввезен-

ня на територію України чи транзит через її територію відходів


чи вторинної сировини без належного дозволу, тобто матеріалів, на ввезення чи транзит яких повинен бути виданий відповідний дозвіл. Частина 2 ст. 268 КК передбачає відповідальність за вве- зення на територію України речовин чи матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, тобто таких, на ввезення яких дозвіл зовсім не видається.

Суб’єктивна сторона злочину – ввезення на територію України чи транзит через її територію відходів або вторинної си- ровини вчинюється умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальність за таке діяння настає з досягнення віку шістнадцяти років.