Ст. 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали

Об’єкт злочину – громадська безпека, а також безпека фізи-

чних осіб та нормальна діяльність юридичних осіб, міжнародних організацій, держави.

Об’єктивна сторона злочину – погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юриди- чну особу, міжнародну  організацію  або державу  вчинити  будь- яку дію або утриматися від неї, якщо були підстави побоюватися здійснення цієї погрози

Злочин, передбачений ст. 266 КК, є шантажем державного органу чи міжнародної організації, фізичної або юридичної особи з метою примусити їх вчинити будь-яку дію або утриматися від вчинення будь-яких дій. Засобом такого шантажу є погроза вчи- нити розкрадання радіоактивних матеріалів (ст. 265 КК) або ви- користати їх для убивства людей чи заподіяти інші тяжкі наслід- ки (ч. 2 ст. 266 КК).

Способи погрози (усно, письмово, по телефону, через третіх осіб) юридичного значення не мають.

Суб’єктивна  сторона злочину – злочин вчинюється  умисно,

як правило, з метою досягнення політичних чи економічних вимог.

Суб»єкт злочину – відповідальність за погрозу вчинити роз- крадання радіоактивних матеріалів або їх використання настає з досягнення віку шістнадцяти років.