Ст. 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (зміни: ЗУ 24.05.2007р нова редакція.)

Об’єкт злочину – громадська безпека та встановлений зако- нодавством України порядок поводження з радіоактивними матеріалами.

Об’єктивна  сторона  злочину  –  придбання,  носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел йонізуючого  випромінювання,  радіоактивних  речовин  або ядер- них матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого за- коном дозволу. Предметом злочину, передбаченого ст. 265 КК, є радіоактивні матеріали – витоки йонізуючого випромінювання, радіоактивні  речовини  і  ядерні  матеріали,  що  перебувають  у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі чи в іншому будь-якому вигляді. Належність тих чи інших матеріалів до радіоактивних визначає відповідна експертиза.

Склад злочину утворюють незаконне придбання, зберігання, використання,  передача  або  руйнування  радіоактивних матеріалів. Заподіяння внаслідок незаконних операцій з радіоактивними матеріалами смерті чи інших тяжких наслідків потерпілим кваліфікується за ч. 2 ст. 265 КК.

Суб’єктивна сторона – діяння, передбачене ст. 265 КК, мо-

же бути вчинене умисно і необережно.

Суб’єкт злочину – відповідальність за незаконні дії з радіоактивними  матеріалами  настає  з досягнення  віку шістнадцяти років.


Ст. 265-1. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою  чи пристрою,  що розсіює  радіоактивний  матеріал або випромінює радіацію (зміни: ЗУ від 04.05.2007 р.)