Ст. 261. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Об’єктивна сторона злочину – напад на об'єкти, на яких ви- готовляються, зберігаються, використовуються або якими транс- портуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкоджен- ня або знищення цих об'єктів


Діяння, передбачене ст. 261 КК, посягає на громадську без-

пеку, на життя і здоров'я невизначеної кількості людей.

Предметами цього посягання можуть бути об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються чи якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети.

Напад на об'єкти підвищеної небезпечності вчинюється з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів.

Діяння, передбачене ст. 261 КК, визнається закінченим з моменту початку нападу, незалежно від того, чи вдалося винним захопити, пошкодити чи знищити такий об'єкт.

Суб’єкт злочину – відповідальність за напад на об'єкти підвищеної небезпечності настає з досягнення віку шістнадцяти років.