Ст. 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності

Об’єктивна сторона злочину – заздалегідь не обіцяне спри-

яння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності.

Ст. 256 КК передбачає відповідальність за причетність до діяльності злочинної організації, тобто за дії, які не є співучастю в  цій  діяльності,  а  є  пособництвом,   яке  не  було  заздалегідь обіцяним і яке не перебуває з конкретними злочинами в причин- ному зв'язку. Причетна до злочину діяльність перебуває в при- чинному зв'язку з діями, що вчинюються після закінчення злочи- ну: надання приміщень, сховищ, грошей, документів тощо, з ме-


тою допомогти злочинцям уникнути відповідальності за злочинне діяння.

Таке сприяння (пособництво)  учасникам злочинної організації можливе лише одноразове, оскільки неодноразове та- ке сприяння стане в причинний зв'язок з учиненням злочину і бу- де співучастю в цьому злочині.

Склад злочину утворює одно з можливих видів сприяння учасникам злочинної організації:

– приховування злочинної організації, надання її членам приміщень, сховищ, транспортних засобів, документів, техніки, грошей, цінних паперів тощо;

– створення умов, які сприяють діяльності злочинної організації.

Причетність до діяльності злочинної організації вчинюється умисно  з  метою  допомоги  її  учасникам  уникнути відповідальності.

Відповідальність  за заздалегідь  не обіцяне  сприяння  учас-

никам злочинної організації настає з віку шістнадцяти років.