Ст. 253. Проектування  чи експлуатація  споруд без сис-

тем захисту довкілля

Об’єктивна сторона злочину – розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовникові службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або ма- сового захворювання населення або інших тяжких наслідків

Склад злочину утворюють:

а) розробка і здача проектів чи іншої документації за- мовникові без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або

б) введення в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо таке  порушення  створило  небезпеку  настання  тяжкої технологічної аварії або екологічної катастрофи, загибелі людей, масового захворювання населення або інших тяжких наслідків (ч.

1   ст.   253   КК),   чи   якщо   така   небезпека   перетворилася   на реальність (ч. 2 ст. 253 КК).

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля може бути вчинене умисно і необережно. Якщо таке ді- яння вчинюється умисно з метою підриву чи ослаблення україн- ської держави, то вчинене утворює злочин, передбачений ст. 111 або ст. 113 КК.

Відповідальними за таке діяння є посадові та інші спеціально уповноважені особи, які є відповідальними за проектування чи експлуатацію споруд, будівель без порушення правил захисту до- вкілля, і які досягли віку шістнадцяти років.