Ст. 245. Знищення або пошкодження лісових масивів

Об’єкт злочину – встановлений законодавством України порядок використання лісових масивів, їх безпека та збереження.

Знищення   або  пошкодження   лісових  масивів,   зелених  на- саджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших та- ких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Ст.  245  КК  передбачає  кримінальну  відповідальність   за

спеціальний вид умисною пошкодження чужого майна.

Предметами цього злочину є лісові масиви навколо населе- них пунктів, уздовж залізниць, а також інші дикорослі рослини, кущі, чагарники.

Лісовим масивом визнається ліс, що займає територію по-

над 1 га.

Склад злочину утворює знищення чи пошкодження лісового або зелених насаджень, вчинене підпалом чи іншим загальноне- безпечним способом.

Діяння утворює кваліфікований склад злочину, якщо зни- щення чи пошкодження лісового масиву чи зелених насаджень спричинило загибель людей (смерть хоча б однієї особи), масову загибель диких тварин або інші тяжкі наслідки – заподіяння тіле- сних ушкоджень кільком потерпілим, велику матеріальну шкоду тощо (ч. 2 ст. 245 КК).

Суб’єктивна сторона злочину – відповідальність за ст. 245

КК настає лише при умисному пошкодженні насаджень і лісових масивів.

Суб’єкт  злочину  –  відповідальними   за  потраву  посівів  і

пошкодження   насаджень   є  осудні   особи,   яким   виповнилося шістнадцять років.