Ст. 242. Порушення правил охорони вод

Об’єкт злочину – екологічно безпечний стан атмосферного повітря, встановлений законодавством України порядок його ви- користання та охорони, а також безпека життя, здоров’я людини чи довкілля.

Об’єктивна сторона злочину – порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверх- невих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля.

Забрудненням визнається виливання чи викидання У водой- ми (ріки, озера) неочищеної стічної води, відходів виробництва, паливно-мастильних матеріалів, що спричинили зміну природних властивостей води або виснаження водних джерел і створило не- безпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля.

Забруднення води, яке призвело до захворювання людей, знищення об'єктів тваринного чи рослинного світу або заподіяло інші тяжкі наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 242 КК.

Суб’єктивна сторона – забруднення води може бути вчине-

не умисно (при байдужому ставленні до настання передбачених законом наслідків) і необережно.

Суб’єкт злочину – відповідальність за забруднення води на-

стає з віку шістнадцяти років.