Ст. 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Об’єктивна  сторона  злочину  –  приховування  або  умисне

перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель,  водних  ресурсів,  атмосферного  повітря,  харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою

Предметами утаювання або перекручення є:

а) відомості про стан екологічної обстановки, тобто інформація про стан радіоактивного та іншого забруднення води, повітря, продуктів тощо;

б) відомості про стан захворювання людей у районах з під-

вищеною екологічною небезпекою.

Суб'єктами злочину є посадові особи, які відповідальні за збирання, узагальнення такої інформації і надання її відповідним державним органам.