Ст. 236. Порушення правил екологічної безпеки

Об’єкт злочину – екологічна  безпека. а також життя та здо- ров’я людини, інші цінності та блага. Об’єктвна сторона злочину – порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної  безпеки  під  час  проектування,  розміщення, будівництва,  реконструкції,  введення  в  експлуатацію,  експлуа- тації  та  ліквідації  підприємств,  споруд,  пересувних  засобів  та нпоих об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки

Склад злочину утворює порушення встановленого по- рядку проведення екологічної експертизи чи правил екологічної безпеки при проектуванні,  розміщенні, будівництві, реконструк- ції чи введенні в експлуатацію або ліквідації екологічно небезпе- чних підприємств, споруд чи інших об'єктів, якщо таке порушен- ня спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки (захворювання значної кілько- сті людей чи втрату ними працездатності, або велику матеріальну шкоду).

Порушення правил екологічної безпеки визнається закінче-

ним злочином з моменту настання вказаних злочинних наслідків.


Суб’єктивна сторона – порушення правил екологічної без- пеки вчинюється необережно. Умисне заподіяння шкоди, передбаченої ст. 236 КК, кваліфікується за ст. 113 КК як диверсія.

Суб’єкт злочину – відповідальними за порушення правил екологічної безпеки є особи, на яких покладено обов'язки дотри- мання правил екологічної безпеки і які досягли віку шістнадцяти років.