Ст. 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Продаж або інша незаконна передача приватизаційних па- перів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу.

Порядок реалізації і використання приватизаційних паперів

установлено   Законом   України   від   6   березня   1992   р.   «Про приватизаційні папери».

Указом Президента України від 26 листопада 1994 р. «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів», а також «Положенням про проведення сертифікатних аукціонів», затвердженим поста- новою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1995 р. № 218. Згідно   із   законом,   Приватизаційний   майновий   сертифікат   є іменним і право розпоряджатися ним має лише його власник.

Незаконні операції з приватизаційними паперами:

а) їх продаж чи купівля особою, яка не є їх власником;

б) розміщення чи передача їх без належного дозволу;

в) інші протизаконні операції утворюють склад злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 234 КК.


Вчинення таких дій повторно або особою, що була раніше судимою за ст. 233, 235 КК, або організованою групою чи поса- довою особою визнається  вчиненням  при обтяжуючих  обстави- нах і кваліфікується за ч. 2 ст. 234 КК.

Частина 3 ст. 234 передбачає відповідальність за викрадення приватизаційних паперів, незалежно від способу і розміру викра- дення. Викрадення приватизаційних паперів разом з іншими ре- чами (майном) утворює сукупність злочинів, передбачених стат- тями 185–191 КК і ч. 3 ст. 234 КК.

Суб’єктивна сторона злочину – незаконні дії з приватизаційними паперами вчинюються умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальність  за таке діяння настає з віку шістнадцять років.