Ст. 228. Змова про зміну чи фіксування цін або приму-

шування до їх змін чи фіксування

Об’єкт  злочину  –  право  суб’єктів  підприємницької діяльності на власний розсуд встановлювати умови реалізації товарів чи надання послуг за цінами, що, залежно від пропорції та  попиту,  склалися  на  ринку,  виходячи  з  умов  вільної конкуренції, а також права споживача.

Об’єктивна сторона – змова про штучне підвищення або підтримання монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доп- лат), націнок з метою усунення конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності всупереч вимог антимонопольного законодавства.

Злочин,  передбачений  ст.  228  КК,  є засобом  боротьби  за

монополію  цін,  яка  істотно  обмежує  конкуренцію  і посягає  на права покупців, а також руйнує вільну конкуренцію, не сприяє розвитку ринку товарів і послуг.

Зговір про фіксування цін – це домовленість між суб'єктами підприємницької діяльності про встановлення чи підтримання монопольних цін (тарифів, скидок, надбавок, націнок) на певні товари чи послуги.

Зговір може стосуватися фіксування як підвищених цін, так і занижених з метою усунення конкурентів з ринку товарів чи послуг.

Насильство (побої, тілесні ушкодження, позбавлення волі тощо) або завдання шкоди потерпілому (майнової чи моральної), чи погроза застосувати насильство з метою штучної зміни або штучного фіксування цін кваліфікується за ч. 2 ст. 228 КК.

З метою підтримання високих цін на товари і послуги, задля отримання  максимальних  прибутків  від  реалізації  товарів  і по- слуг,  монополісти-виробники   примушують  інших  підприємців штучно підвищувати або підтримувати високі ціни. Засобами такого примушування є  застосування насильства, завдання шко- ди (здоров'ю, майнової, честі та гідності і т. ін.) або погрози за- стосування насильства.

При цьому погрози, побої і легкі тілесні ушкодження охоплю-

ються ч. 2, ст. 228 КК і додаткової кваліфікації за іншими статтями про  відповідальність   за  злочини   проти   особи   не  потребують, оскільки ці діяння є способом, невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 228 КК.


Ст. 228 КК передбачає відповідальність як тих това- ровиробників, які примушують утримувати монополію цін, так і тих, які утримують монопольні ціни за підмовою чи з примусу. Суб’єктивна  сторона  злочину  –  замовлення  про  штучне підвищення чи фіксування цін вчинюється умисно.

Суб’єкт злочину – відповідальність  за штучне підвищення чи фіксування цін настає з досягнення віку шістнадцяти років.