Ст. 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

Об’єкт злочину – інтереси, життя та здоров’я споживача, а також установлений порядок випуску та товарний ринок та реалізація товарів.

Об’єктивна  сторона  злочину  – випуск  на товарний  ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної,  тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

Примітка. Під випуском або реалізацією недоброякісної продукції, вчиненими у великих розмірах, слід вважати розміри, що перевищують триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене ст. 227 КК, посягає на систему госпо- дарювання, оскільки завдає значної шкоди господарству: випуск недоброякісної продукції призводить до витрат продукції і праці, заподіює матеріальну шкоду і завдає шкоди споживачам недоброякісної продукції.

Законом України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» у редакції від 15 грудня 1993 р. споживачам гарантується якість товарів, які вони мають намір придбати або замовити, і вони мають право вимагати від продавців товарів інформацію про якість товарів, про відповідність товарів вимогам нормативних  документів,  умовам договору.  Предметами  злочи- ну, передбачено ст. 227 КК, є продукція і товари, які не відповідають вимогам щодо їх якості, тобто які виготовлені з по-


рушенням  стандартів,  норм,  технічних  умов,  установлених  для виготовлення відповідних товарів і надання певних послуг.

За статею 227 КК кваліфікується випуск недоброякісної чи некомплектної продукції на товарний ринок, тобто передача її споживачам. Виготовлення (без подальшої реалізації) такої продукції складу злочину за ст. 227 КК не утворює.

Відповідальними      за         випуск            на        товарний        ринок не-

доброякісної продукції і товарів є:

а) посадові особи промислових підприємств, на яких відповідними  інструкціями,  наказами,  угодами  покладено обов'язок контролювати якість продукції і товарів;

б) підприємці, які виробляють продукцію і товари на влас- них  підприємствах  і  які  зобов'язані  контролювати  якість продукції і товарів, що вони випускають на товарний ринок;

в) посадові особи торговельних підприємств, які реалізують товари і продукцію і на яких покладено обов'язок контролювати якість товарів, що реалізуються;

г) громадяни, які торгують продукцією і товарами і, згідно із

Законом          України          «Про   захист             прав    споживачів»,             несуть відповідальність за якість продукції і товарів, що ними продаються.

Ст. 227 КК передбачає відповідальність за випуск недоброякісної та некомплектної продукції на товарний ринок у великих розмірах.

Для      визначення    розміру           випуску          на        товарний        ринок

недоброякісної  або  некомплектної  продукції  і товарів  врахову-

ються:

а) загальна кількість випущеної чи реалізованої продукції і товарів;

б) загальна вартість випущеної чи реалізованої продукції і товарів;

в) розмір заподіяної споживачеві матеріальної шкоди та всі види збитків, пов'язані з придбанням, переробленням чи повер- ненням продукції і товарів виробникові чи продавцеві;

г) витрати споживача на переробку продукції, усунення недоліків товарів та їх доукомплектування.

Суб’єкт злочину – відповідальність за випуск на товарний ринок недоброякісної продукції настає при досягненні віку шістнадцяти років.