Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс1804
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність2245
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні1316
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини2174
Круш П.В. - Гроші та кредит2093
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка1135
Сушко М.Н. - Фінанси2534
Бердар М.М. - Фінанси підприємств3156
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 21428
Волкова І.А. - Фінансовий облік-12110
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1423
Колесников О.В. - Ціноутворення1565
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит1545
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах1606
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз2379
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств1670
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства2408
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств1548
Шило В.П. - Фінанси підприємств3507
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств1614
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах1879
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз4129
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку1409
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва3487
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси1628
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика4973
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів1355
Капран В.І. - Банківські операції1317
Косова Т.Д. - Банківські операції1889
Македон В.В. - Бізнес-планування1550
Щетинін А.І. - Гроші та кредит1329
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок2098
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика1748
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1415
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз4025
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика4175
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва1545
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн7933
Пепа Т.В. - Фондовый рынок1324
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку5389
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект1491
Сазонець І.Л. - Інвестування1855
Рева В.М. - Місцеві фінанси2370
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси1380
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1370
Еш С.М. - Фінансовий ринок1766
Бечко П.К. - Місцеві фінаси1801
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5927
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту1219
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ1911