Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс1623
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність2003
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні1128
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини1884
Круш П.В. - Гроші та кредит1852
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка993
Сушко М.Н. - Фінанси2343
Бердар М.М. - Фінанси підприємств2815
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 21288
Волкова І.А. - Фінансовий облік-11833
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1247
Колесников О.В. - Ціноутворення1350
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит1341
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах1400
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз2076
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств1424
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства2218
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств1375
Шило В.П. - Фінанси підприємств3133
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств1386
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах1705
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз3636
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку1224
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва3101
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси1422
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика4497
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів1156
Капран В.І. - Банківські операції1129
Косова Т.Д. - Банківські операції1702
Македон В.В. - Бізнес-планування1387
Щетинін А.І. - Гроші та кредит1137
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок1762
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика1476
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1207
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз3550
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика3798
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва1352
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн7289
Пепа Т.В. - Фондовый рынок1130
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку4847
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект1298
Сазонець І.Л. - Інвестування1575
Рева В.М. - Місцеві фінанси2155
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси1263
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1207
Еш С.М. - Фінансовий ринок1522
Бечко П.К. - Місцеві фінаси1585
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту5442
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту998
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ1761