Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс1832
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність2292
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні1345
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини2213
Круш П.В. - Гроші та кредит2132
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка1161
Сушко М.Н. - Фінанси2576
Бердар М.М. - Фінанси підприємств3228
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 21459
Волкова І.А. - Фінансовий облік-12153
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1458
Колесников О.В. - Ціноутворення1604
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит1590
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах1641
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз2440
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств1715
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства2434
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств1577
Шило В.П. - Фінанси підприємств3569
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств1663
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах1921
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз4209
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку1441
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва3559
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси1676
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика5052
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів1392
Капран В.І. - Банківські операції1353
Косова Т.Д. - Банківські операції1912
Македон В.В. - Бізнес-планування1583
Щетинін А.І. - Гроші та кредит1362
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок2156
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика1796
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1446
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз4103
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика4235
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва1579
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн8042
Пепа Т.В. - Фондовый рынок1354
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку5462
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект1528
Сазонець І.Л. - Інвестування1905
Рева В.М. - Місцеві фінанси2409
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси1401
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1400
Еш С.М. - Фінансовий ринок1812
Бечко П.К. - Місцеві фінаси1844
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту6013
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту1256
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ1939