Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс973
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність958
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні689
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини938
Круш П.В. - Гроші та кредит1058
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка552
Сушко М.Н. - Фінанси1745
Бердар М.М. - Фінанси підприємств1745
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 2771
Волкова І.А. - Фінансовий облік-11001
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства757
Колесников О.В. - Ціноутворення727
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит818
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах859
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз995
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств767
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства1438
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств867
Шило В.П. - Фінанси підприємств2143
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств787
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах1003
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз2253
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку697
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва1844
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси740
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика2876
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів661
Капран В.І. - Банківські операції678
Косова Т.Д. - Банківські операції1058
Македон В.В. - Бізнес-планування703
Щетинін А.І. - Гроші та кредит605
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок822
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика836
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях713
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз1766
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика2411
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва766
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн5018
Пепа Т.В. - Фондовый рынок594
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку2860
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект738
Сазонець І.Л. - Інвестування707
Рева В.М. - Місцеві фінанси1375
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси718
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях752
Еш С.М. - Фінансовий ринок785
Бечко П.К. - Місцеві фінаси955
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту3572
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту539
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ1196