Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс1895
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність2374
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні1404
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини2299
Круш П.В. - Гроші та кредит2184
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка1204
Сушко М.Н. - Фінанси2649
Бердар М.М. - Фінанси підприємств3622
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 21508
Волкова І.А. - Фінансовий облік-12213
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1575
Колесников О.В. - Ціноутворення1654
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит2324
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах1709
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз3143
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств2386
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства2512
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств1634
Шило В.П. - Фінанси підприємств4226
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств1767
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах1988
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз5016
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку1543
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва4889
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси1747
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика5959
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів1449
Капран В.І. - Банківські операції1426
Косова Т.Д. - Банківські операції1966
Македон В.В. - Бізнес-планування1641
Щетинін А.І. - Гроші та кредит1430
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок2265
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика1870
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1527
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз4837
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика4958
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва1645
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн9416
Пепа Т.В. - Фондовый рынок1540
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку6063
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект1608
Сазонець І.Л. - Інвестування2023
Рева В.М. - Місцеві фінанси2480
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси1433
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1450
Еш С.М. - Фінансовий ринок1914
Бечко П.К. - Місцеві фінаси2005
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту6913
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту1309
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ2035