Фінанси

КнигаРейтингКол-во просмотров
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс1996
Костюченко В.М. - Консолідована фінансова звітність2485
Дадашев Б.А. - Кредитні спілки в Україні1478
Румянцев А.П. - Міжнародні фінансові відносини2398
Круш П.В. - Гроші та кредит2278
Круш П.В. - Інфляція. Суть, форми та її оцінка1282
Сушко М.Н. - Фінанси2731
Бердар М.М. - Фінанси підприємств3845
Волкова І.А. - Фінансовий облік – 21587
Волкова І.А. - Фінансовий облік-12336
Софіщенко І.Я. - Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства1660
Колесников О.В. - Ціноутворення1731
Щетинін А.Н. - Гроші та кредит2426
Прадун В.П. - Діловодство в банківських установах1796
Боярко І.М. - Інвестиційний аналіз3288
Любенко М.Н. - Фінанси підприємств2521
Круш П.В. - Капітал, основні та оборотні засоби підприємства2603
Непочатенко О.О. - Фінанси підприємств1717
Шило В.П. - Фінанси підприємств4490
Кондрашихін А.Б. - Фінансова санація і банкрутство підприємств1869
Бугай В.З. - Фінансове планування і управління на підприємствах2095
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз5221
Лютий І.О. - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку1617
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва5120
Сунцова О.О. - Місцеві фінанси1853
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика6203
Парсяк В.Н. - Ринок цінних паперів1545
Капран В.І. - Банківські операції1535
Косова Т.Д. - Банківські операції2040
Македон В.В. - Бізнес-планування1737
Щетинін А.І. - Гроші та кредит1512
Васильєва В.В. - Фінансовий ринок2382
Дєєва Н.Е. - Центральний банк і грошово-кредитна політика1958
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1614
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз5115
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика5158
Кузьмін В.В. - Фінансові основи підприємництва1753
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн9740
Пепа Т.В. - Фондовый рынок1631
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку6305
Сазонець І.Л. - Інвестування. Міжнародний аспект1694
Сазонець І.Л. - Інвестування2142
Рева В.М. - Місцеві фінанси2582
Козак Ю.Г. - Міжнародні фінанси1493
Данілов О.Д. - Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях1527
Еш С.М. - Фінансовий ринок2005
Бечко П.К. - Місцеві фінаси2088
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту7188
Костирко В.С. - Програмне забезпечення фінансового менеджменту1386
- Пепа Т. В. -УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ2130