СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

2.1. Поняття і завдання наукової організації праці.

2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці.

2.3. Складові основи наукової організації праці.

2.4. Режим праці та відпочинку.

2.5. Розподіл і кооперація праці.

2.6. Особливості наукової організації управлінської праці.

2.7. Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників.

Базові поняття: наукова організація праці (НОП), економічні, соціальні, психофі- зіологічні завдання наукової організації праці, принципи НОП, напрямки НОП, ра- ціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління.