ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА .............................................................................. 5

1. ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ.......................................................................................... 7

1.1. Сутність міжнародної  торгівлі .................................................................. 8

1.2. Концепції та етапи розвитку  міжнародної  торгівлі ......................... 17

1.3. Види сучасної міжнародної  торгівлі ..................................................... 29

1.4. Методи ведення міжнародної  торгівлі ................................................. 38

1.5. Сучасні тенденції розвитку  міжнародної  торгівлі ........................... 44

Резюме ..................................................................................................................... 60

Контрольні питання ........................................................................................... 62

2. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ..........63

2.1. Система регулювання міжнародної  торгівлі ...................................... 64

2.2. Правове забезпечення міжнародної  торгівлі...................................... 70

2.3. Роль міжнародних  організацій  при здійсненні  міжнародної торгівлі ............................................................................................................ 78

2.4. Особливості зовнішньоторговельних контрактів ............................ 85

Резюме ...................................................................................................................102

Контрольні питання .........................................................................................104

3. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ....................................... 105

3.1. Міжнародний рух капіталу: основні поняття  й форми  ...............105

3.2. Теорії міжнародного руху капіталу .....................................................110

3.3. Сучасне міжнародне фінансування як основа міжнародного

руху капіталу...............................................................................................115

3.4. Інституціональна структура світової фінансової  системи ..........117

Резюме ...................................................................................................................121

Контрольні питання .........................................................................................122

4. ПРЯМІ Й ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ............................................... 123

4.1. Основні види зарубіжного інвестування ...........................................124

4.2. Ризики міжнародної  інвестиційної діяльності та інвестиційний клімат .............................................................................................................142

4.3. Прямі інвестиції в системі міжнародного бізнесу ..........................148


 

4.4. Транснаціональні корпорації  як суб’єкти міжнародної інвестиційної діяльності .........................................................................158

4.5. Міжнародні фінансові ринки. Портфельне інвестування ...........173

4.6. Сучасні тенденції розвитку  світових фондових ринків ...............194

Резюме ...................................................................................................................204

Контрольні питання .........................................................................................206

5. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ ТА ІНВЕСТИЦІЙ............................................................................ 208

5.1. Зовнішня торгівля товарами та послугами.......................................209

5.2. Міжнародна інвестиційна діяльність України ................................225

Резюме ...................................................................................................................244

Питання для самоперевірки...........................................................................246

ВИСНОВКИ............................................................................. 247

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК................................................ 251