ТЕМА 16. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Основні  питання для вивчення

16.1. Поняття валютної системи та її структура.  Основні елементи національної та світової валютної системи.

16.2. Еволюція світової валютної системи.

16.3.  Регіональні  валютні  системи.  Європейська  валютна система.

16.4. Становлення валютної системи України.