ТЕМА 15. СВІТОВИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Основні  питання для вивчення

15.1. Сутність, структура та функції світового валютного ринку.

15.2. Валютні операції та їх основні види.

15.3. Основні центри торгівлі валютою.

15.4. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль.

15.5. Валютний  ринок України та особливості його функці- онування.