ТЕМА 14. ТЕОРІЇ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

Основні  питання для вивченн

14.1. Поняття валюти та її види. Резервні валюти.

14.2.  Валютний  курс.  Валютний  паритет.  Фактори,  що впливають на валютний курс. Теорії валютного курсу.

14.3. Конвертування валют та його види. Режим валютного курсу.

14.4. Валютно-курсові  проблеми монетарної політики у су- часних умовах.