ТЕМА 13. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

Основні  питання для вивчення

13.1. Сутність і види міжнародної трудової міграції.

13.2. Економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції.

13.3. Наслідки міжнародної міграції для мігрантів, приймаю- чих країн та країн-донорів.

13.4. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

13.5. Україна у світових міграційних процесах.