ТЕМА 12. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

Основні  питання для вивчення

12.1. Особливості формування  та розвитку світового ринку праці.

12.2. Світові центри тяжіння робочої сили.

12.3. Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні сві- тового ринку праці.