ТЕМА 11. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

Основні  питання для вивчення

11.1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній еконо- міці. Принципи міжнародного кредитування.

11.2. Форми міжнародного кредитування.

11.3. Міжнародні кредитно-фінансові  інститути  та їх за- дачі.

11.4.  Проблема   зовнішньоекономічної   заборгованості   та шляхи її вирішення.

11.5. Україна в міжнародних кредитних відносинах.