ТЕМА 8. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Основні  питання для вивчення

8.1. Світовий фінансовий ринок, його структура і функції.

8.2. Сутність та причини міжнародного руху капіталу. По- казники руху капіталу.

8.3. Характерні  риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

8.4. Світова фінансова криза як форма прояву глибинних суперечностей міжнародної економіки початку ХХІ-го сторіччя