1. Еволюція міжнародної економіки як науки

Міжнародна економіка — це галузь фундаментальної економіч- ної науки, що вивчає світове господарство як систему, його основні складові (регіональні об’єднання країн, світові ринки, міжнародні еко- номічні організації тощо), а також міжнародні економічні процеси та явища.

В еволюції  міжнародних  економічних  знань  доцільно  виділити

наступні етапи:

І. Зародки міжнародно-економічної проблематики відображено у стародавніх  описах торговельних  угод між державами,  у міфах, тво- рах філософів  і поетів.

ІІ. Нагромадження окремих теоретичних ідей, теорій, концепцій і гіпотез у межах економії та хрематистики, політекономії, економікс. Ключові з них:

– меркантилістські концепції грошового та торговельного балан- сів;

– теорії абсолютних  переваг А. Сміта та відносних переваг Д. Рі- кардо;

– теорія еквівалентного обміну К. Маркса;

– теорія  співвідношення факторів  виробництва Е. Хекшера  та

Б. Оліна.


 

ІІІ. Становлення і розвиток відносно самостійного розділу міжна- родних економічних знань у структурі  фундаментальної економічної науки: політекономії  та економікс. Провідна проблематика:

– політекономія — соціально-економічні засади соціалістичної та капіталістичної суспільних систем, їх взаємодія та суперництво у світовому господарстві;

– економікс — функціональні аспекти міжнародної торгівлі, руху факторів виробництва і валютно-фінансових відносин.

IV. Виділення (в середині 20-го сторіччя) і розвиток самостійної науки  —  міжнародної  економіки  в творах  провідних  вчених,  серед них Я. Бгахваті,  О. Богомолов,  П. Кругман, В. Леонтьєв,  М. Портер, Ю. Пахомов, Т. Рибчинський, П. Самуельсон,  Ю. Ширяєв та інші.