7.5. Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії

Демпінг  є поширеною  формою  конкурентної боротьби  на світо- вому ринку.

Демпінг — ввіз на митну територію  країни імпортного  товару за ціною, нижчою від порівняльної ціни на подібний товар у країні екс- порту, що завдає  шкоди  національному виробнику;  необґрунтоване зменшення  ціни нижче від рівня світової.

Види демпінгу:

– ціновий демпінг — продаж на експортному  ринку товару за ці- ною, нижчою його ціни на національному ринку;

– вартісний демпінг — продаж  товару  на експортному  ринку  за ціною, нижчою його вартості.

Демпінг  може  здійснюватися як  за  рахунок  ресурсів  окремих фірм, що хочуть заволодіти  зовнішнім  ринком  своєї продукції,  так і за рахунок державних  субсидій експортерам.

У комерційній практиці демпінг може приймати одну з таких форм:

– спорадичний демпінг — епізодичний продаж зайвих  запасів то- варів на зовнішній ринок за заниженими цінами;

– навмисний  демпінг — тимчасове  навмисне  зниження експорт- них цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін;

– постійний демпінг — постійний експорт товарів за ціною нижче справедливої;

– зворотний демпінг — завищення цін на експорт порівняно з ці- нами продажу тих же товарів на внутрішньому ринку;

– взаємний демпінг — зустрічна торгівля двох країн за занижени- ми цінами товарів.

Для  захисту  від демпінгу  держава-імпортер може впроваджува- ти антидемпінгове мито, що сприяє  підвищенню  внутрішніх  цін на товар.

Для захисту національних виробників держава може не тільки обмежувати  імпорт, але і стимулювати експорт. Однією з форм сти- мулювання  вітчизняних експортних  галузей  є експортні субсидії (рис. 7.5), тобто пільги фінансового характеру  (безоплатні дотації, експортні  премії),  що надаються  державою експортерам  для розши- рення вивозу товарів за кордон.


 

Рис. 7.5. Наслідки впровадження експортного податку

d

 

При введенні експортної  субсидії ціна наближається до рівня Р ,

 

обсяг експорту зростає з S D


до S D . Споживачі програють область

 

0     0   1     1

a+b, виробники виграють область a+b+c+d+e. Видатки держави ста-

новлять  область b+c+d+e+f. У підсумку країна програє область b+f.