ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА

Основні  питання для вивчення

7.1. Торгова політика: сутність, напрямки, інструменти.

7.2. Тарифне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності.

Мито, його види та функції.

7.3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльнос- ті.

7.4. Ліцензування,  види ліцензій. Квотування,  види квот.

7.5. Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії.

7.6. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин.

7.7. Сучасна міжнародна торгова політика.