ВСТУП

Основні  питання для вивчення

1. Еволюція міжнародної економіки як науки.

2. Об’єкт та предмет курсу. Загальна характеристика між- народних економічних відносин.

3. Методи та функції міжнародної економіки як науки та навчального курсу.