ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН

Основні  питання для вивчення

6.1. Сутність міжнародного науково-технологічного  обміну та його форми.

6.2. Основні форми і канали передачі технологій.

6.3. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послуга- ми.